บรรยากาศงานคาราวาน SYM|KEEWAY FAMILY MEETING

บริษัท เอ็มไบค์ มอเตอร์เซลส์ จำกัด จัดงานคาราวานรวมพลกลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถ SYM | KEEWAY ในกิจกรรม “SYM | KEEWAY FAMILY MEETING”
เมื่อวันที่ 7 เม.ย 2555 ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถจักรยานยนต์ SYM | KEEWAY เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อ มาร่วมคาราวานทำบุญร่วมกัน @ สถานสงเคราะห์เด็กพิการซ้ำซ้อน(บ้านนนทภูมิ) รวมเลี้ยงอาหารแก่เด็ก ๆ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนแก่เด็กพิการบ้านนนทภูมิ พร้อมทั้งเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนชาวเกาะเกร็ด กิจกรรมครั้งนี้ลูกค้ายังได้รับการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ฟรี และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะในการใช้รถร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ หากไม่มีลูกค้าที่น่ารักของเรา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ^^