Thailand Impressive car festival 2011

SYM (เอส วาย เอ็ม) เข้าร่วมงาน THAILAND IMPRESSIVE CAR FESTIVAL 2011 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2554