Thailand impressive car 2012

SYM | KEEWAY เข้าร่วมงานปรากฏการณ์จากค่ายรถชั้นนำระดับโลก Thailand impressive car 2012 ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ชั้น 1 @เซ็นทรัลพระราม 2 โดยมีรถจักรยานยนต์จากค่าย SYM อาทิ เช่น GTS300i Evo ,Maxsym 400iและรถจักรยานยนต์จาก ค่าย KEEWAY อาทิเช่น Superlight ,RKV,TXM200 เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสโฉมอันสวยงาม โดดเด่นของรถแต่ละรุ่น ลูกค้าท่านใดสนใจห้ามพลาดโดยเด็ดขาด….