เอส วาย เอ็ม เพิ่มโชว์รูมใหม่ที่อุบลราชธานี

เอ็มไบค์ มอเตอร์เซลส์ ขยายตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ เอส วาย เอ็ม ในภาคอีสาน ที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในจังหวัดอุบลฯและจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถ ชมสินค้าตัวอย่างและซื้อรถจักรยานยนต์ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น