สาระแนแห่ไปบ้าน @ โคราช

บริษัท เอ็มไบค์ มอเตอร์เซลส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ SYM (เอส.วาย.เอ็ม) และ คุณณัฐสุภาสิริิ สุเมคะกุล ผู้จัดการเขตการขายที่ 12 หจก. อีฮง มดแดงมอเตอร์ สาขาหน้าเดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับรายการ “สาระแแนแห่ไปบ้าน” จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ บริเวณตลาดนัดเซฟวัน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและคืนกำไรให้กำลูกค้า SYM (เอส.วาย.เอ็ม) ซึ่งภายในงานพบกับกิจกรรมดี ๆ พร้อมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย พร้อมกับมอบรางวัลใหญ่จักรยานยนต์รุ่น Bonus-X มูลค่ากว่า 31,900 บาท ซึ่งภายในงานมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนนวนมาก