ภาคกลาง

รายชื่อตัวแทนจำหน่ายWebsiteหมายเลขโทรศัพท์
สุพรรณบุรี หจก.ศรีประจันต์วัฒนยนต์
http://www.sriprachanwattanayont.com035-581999,035-581018
สระบุรี วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์
http://www.watchara-group.com036-223326
อยุธยา บริษัท ที.เอส.ซี.อยุธยา จำกัด
-035-244996-7
ราชบุรี เดอะ เมทริกซ์-032-328-169
นนทบุรี วสุช็อป (บางกรวย)02-459-5719
นนทบุรี ซิมมอเตอร์(บางบัวทอง)086-066-6930,080-459-9360
ปทุมธานี บริษัท ปทุมยานยนต์ ซูซูกิ จำกัด02-978-1140,02-581-4303
ปทุมธานี บริษัท แมกซ์ โมโต จำกัด02-996-5358
อ่างทอง บริษัทพัฒนาภัณฑ์ เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด035-611-608,035-616-111,081-853-0088
สิงห์บุรี หจก. สห. สหไทยสิงห์บุรี 036-530633-4
ลพบุรี บจก. ศิริชัยมอเตอร์เซลส์036-618350 , 083-0388669
นครปฐม บริษัท พร้อมมิตรมอเตอร์ไซค์ จำกัด034-257890 , 034-257919 , 034-251516 FAX . 034-242599