ตัวแทนจำหน่ายเยี่ยมชมโรงงาน @ประเทศเวียดนาม

เอ็มไบค์ มอเตอร์เซลส์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ SYM และ KEEWAY คืนกำไรให้กับตัวแทนทั่วประเทศ โดยตัวแทนจำหน่ายที่มีระดับคะแนนตามเกณฑ์ได้รับสิทธิพิเศษ ท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถจักรยานยนต์ เอส.วาย.เอ็ม @โรงงาน เอส.วาย.เอ็ม ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นำทีมโดยประธานบริหารบริษัท เอ็มไบค์ คุณธนชาต ธนาดำรงศักดิ์ ทริปครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ตัวแทนจำหน่ายทุกท่าน