กิจกรรมอบรมช่างประจำศูนย์ อีฮง

บริษัท เอ็มไบค์ มอเตอร์เซลส์ จำกัด ร่วมกับบริษัทอีฮงมอเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมอบรมช่างประจำศูนย์อีฮงและช่างซ่อมอิสระ อบรมในหัวข้อ “เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ SYM” 3 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม,ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 14-17 ตุลาคม 2554