กิจกรรมทดสอบสมรรถนะรถจักรยานยนต์ GTS300i & MAXSYM400

ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับกิจกรมทดสอบสมรรถนะรถจักรยานยนต์ GTS300i & MAXSYM400 ในวันที่ 26:5:2555 ซึ่งทางเอส.วาย.เอ็ม.ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท มิตรยนต์ พัทยา และรายการสาระแนจัดทริป “สาระแนแห่ไปบ้าน” เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา ถึงอากาศจะร้อนแบบสุดๆ แต่ได้รับความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาว เอส.วาย.เอ็ม.ทุกท่าน ที่ ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี ทำให้บรรยากาศในงานมีทั้งความมันส์และความสนุกสนานของเหล่าศิลปินที่ได้ร่วม ทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องชาว เอส.วาย.เอ็ม พร้อมทั้งร่วมทดสอบสมรรถนะรถจักรยานยนต์ GTS300i & MAXSYM400 ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาว เอส.วาย.เอ็ม ทุกท่าน ขาดตกบกพร่องประการใดกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ ท่านใดที่พลาดทริปมันส์ ๆ ในครั้งไม่ต้องเสียใจ ทริปหน้ามันส์กว่าเดิมแน่นอน!!!!! ติดตามรายละเอียดกิจกรรมมันส์ ๆ ได้ทาง www.sym-thailand.co.th และ www.facebook.com/symmotorbike